VÕLANÕUSTAJAD MTÜ

   
         
   

Mittetulundusühing Võlanõustajad on asutatud suurte kogemustega
võlanõustajate poolt 2011.aasta alguses. 2010. aastast alates oleme
Eesti Töötukassa lepingulised partnerid ja käime ka vabatahtlikult
võlanõustamist tutvustamas. Oleme Eesti Võlanõustajate Liidu
asutajaliikmed.

 

   
         
    Registrikood: 80327330
Aadress: Tallinn, Endla 4, III korrus, kabinet 18
Arvelduskonto: 1022 01951 98228 SEB pangas - Võlanõustajad MTÜ
E-post: volanoustajad@hotmail.com
Telefon: 5800 1471